Utilfredshed med udført arbejde:


Sædvanligvis er tolerancen på nye gulve +/- 2 mm. målt på en 2 m retskede. 

Det synes indlysende, at gældende tolerancer ikke er overholdt. På trods af dette, er bygningsejeren alligevel tvunget ud i en retslig afgørelse, da den udførende entreprenør, og dennes advokat, vælger ikke at kunne se manglerne i det udførte arbejde.

Der er dog næppe nogen der er i tvivl om at kvaliteten af det udførte arbejde ikke er i orden, men da omkostningerne til en afhjælpning er ganske betragtelige vælges den juridiske vej i første omgang.

Sagen er et par år gammel, men endnu ikke afgjort.Ejerskifteforsikring. I dette tilfælde på sommerhus:


Nedenstående billedserie viser et selvbyggertag der myndighedsmæssigt er færdiggjort i 2007. Sagen er indberettet til ejerskifteforsikringen og deres byggesagkyndige har besigtiget forholdene.

Desværre var forsikringsselskabets byggesagkyndige ikke i stand til at se, at der skulle være noget galt.


Når ejerskifteforsikringen vælger ovenstående holdning, er det naturligvis på grund af de omkostninger der er forbundet med afhjælpningen af problemet.


Det kan være opslidende for en husejer/forsikringstager at køre en lang og opslidende kamp for at opnå det han mener er sin ret. Er det aktuelle problem noget der hindrer bygningsejeren i at anvende sit hus efter hensigten, eller få færdiggjort istandsættelse eller renovering, så arbejder tiden for forsikringsselskabet.Begge disse billeder er fra samme bygning. Der er udført nye gulve på nyt underlag.

Fodlistens afstand til gulvet varierer fra 0 til 12-14 mm.

Problemet er forsøgt løst med en acrylfuge.

Der er ikke tale om verdens største problem, men den lidt ringe udførelse er ikke det bygherre har betalt for.